ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΑΠΑΣΑ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΑΠΑΣΑ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΟΡΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ

Δείτε Κωδικοποίηση των Μισθολογικών προαγωγών & των ορίων ηλικίας: ΕΔΩ

 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Π. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ 24,5/26/27,5/29/30,5 ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α. Υστερα από απαντήσεις επί σχετικών ερωτημάτων που ετέθησαν στο αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3865/2010 και τις αλλαγές που επήλθαν στη συνταξιοδοτική νομοθεσία που διέπει το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑΠΑΣΑ αποφάσισε αναφορικά με το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος [συμπλήρωση ελαχίστου χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ή ασφάλισης, προκειμένου ο ασφαλισμένος να έχει δικαίωμα λήψης επικουρικής σύνταξης], μετόχων των Επικουρικών Τομέων Τ.Ε.Α.Ε.Χ. – Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. – Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ., που εξήλθαν ή θα εξέλθουν της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού  Σώματος, τα κατωτέρω:

 

I. Θεμελίωση δικαιώματος χορήγησης Επικουρικής Σύνταξης

 • Αστυνομικοί και Πυροσβέστες που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2014 [συμπλήρωση 24 έτη 6 μήνες και 1 ημέρα]

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΤΟΣ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
(Συμπλήρωση των
24 ετών 6 μηνών και 1 ημέρα)

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΓΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΧΡΟΝΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

 

 

Άνδρες και γυναίκες

 

2010

24 έτη και 6 μήνες συντάξιμη υπηρεσία, από την οποία 15ετή
πραγματική.

Δεν απαιτείται επιπλέον χρόνος, οποτεδήποτε και αν αποχωρήσουν  
[2011,2012, 2013, …]

2011

26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

1 χρόνος και 6 μήνες

 

2012

27 έτη και 6 μήνες πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

3 χρόνια

2013

29 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

4 χρόνια και 6 μήνες

 

2014

30 έτη και 6 μήνες πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

6 χρόνια

 • Όσοι απομακρύνονται από την Υπηρεσία χωρίς αίτησή τους [αυτεπάγγελτη αποστρατεία, όριο ηλικίας στο βαθμό, ανικανότητα που οφείλεται ή μη στην υπηρεσία], θεμελιώνουν δικαίωμα και τους χορηγείται η επικουρική σύνταξη, με ελάχιστο χρόνο ασφάλισης στους Επικουρικούς Τομείς του Ταμείου, ίσο με το χρόνο που απαιτείται για τη χορήγηση της κύριας σύνταξης.

2. Αστυνομικοί και Πυροσβέστες που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 01-01-2015     [συμπλήρωση 24 έτη 6 μήνες και 1ημέρα] 
Για τη θεμελίωση δικαιώματος και χορήγηση επικουρικής σύνταξης απαιτούνται 40 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ή η συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους.

ΙΙ. Υπηρεσίες που συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση δικαιώματος επικουρικής σύνταξης.

  • Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης στους Επικουρικούς Τομείς του Ταμείου.

  • Η στρατιωτική θητεία.

  • Ο χρόνος της σχολής Αστυφυλάκων & Πυροσβεστών, με την προϋπόθεση ότι έγιναν κρατήσεις για τους Επικουρικούς Τομείς.

  • Ο χρόνος προϋπηρεσίας που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο στο δημόσιο ή το φορέα κύριας ασφάλισης [ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΝΑΤ, κλπ], καθώς και ο  χρόνος των ενστόλων που υπηρέτησαν στις ένοπλες δυνάμεις ως Ο.Π.Υ. και Ε.Π.Υ., που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος.

  • Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης.

  • Ο χρόνος σπουδών υπό την προϋπόθεση ο χρόνος αυτός να μη λογίζεται συντάξιμος από άλλες διατάξεις.

  • Ο χρόνος όσων υπηρέτησαν ως Ο.Π.Υ. και Ε.Π.Υ., για τον οποίο ασφαλίσθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, αναγνωρίζεται από το Δημόσιο, ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, με Πράξη από το Γ.Λ.Κ., κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου. Οι ασφαλιστικές εισφορές του ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ (επικουρικό ΙΚΑ) των παραπάνω προσώπων, μεταφέρονται αρχικώς στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται για επικουρική σύνταξη μέσω των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισηςκαι κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, μεταφέρεται στα αντίστοιχα Επικουρικά ή Μετοχικά Ταμεία (π.χ. για τους ασφαλισμένους στην πρώην Ελληνική Χωροφυλακή, στο Μ.Τ.Σ. ή στο Τ.Ε.Α.Ε.Χ.).

Κατεβάστε το υπ΄ αριθ. 101393/Ο 297 από 16/8/2013 ενημερωτικό έγγραφο τού Δ/ντη Ασφάλισης - Παροχών ΤΕΑΠΑΣΑ εδώ >>

 

Ανάρτηση 30-9-2013 - Πηγή: www.teapasa.gr

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θεώρηση Βιβλιαρίων Νοσηλείας Προστατευομένων Μελών

Δείτε σχετικά: http://www.peaps.gr/?p=423#more-423

Δείτε περισσότερα στο 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ